• Sơn Mykolor Hà Nam

  Sơn Mykolor Hà Nam

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nam với giá hợp lý
 • Sơn Mykolor Ninh Bình

  Sơn Mykolor Ninh Bình

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Ninh Bình với giá hợp lý
 • Mykolor Hà Nội

  Mykolor Hà Nội

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nội với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Hà Tây

  Mykolor Hà Tây

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Tây với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Lai Châu

  Mykolor Lai Châu

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Lai Châu với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Or...
 • Mykolor Điện Biên

  Mykolor Điện Biên

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Điện Biên với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Mykolor Sơn La

  Mykolor Sơn La

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Sơn La với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Thanh Hóa

  Mykolor Thanh Hóa

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Thanh Hóa với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Mykolor Quảng Bình

  Mykolor Quảng Bình

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Quảng Bình với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4...
 • Liên hệ

  Liên hệ

  Thông tin liên hệ Nhà phân phối sơn Mykolor miền Bắc
 • Mykolor Bắc Giang

  Mykolor Bắc Giang

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Bắc Giang với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Mykolor Bắc Ninh

  Mykolor Bắc Ninh

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Bắc Ninh với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Or...
 • Sơn Mykolor Hà Nam

  Sơn Mykolor Hà Nam

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nam với giá hợp lý
 • Sơn Mykolor

  Sơn Mykolor

  Sơn Mykolor với 1040 màu cùng hệ thống hơn 500 trung tâm tư vấn phối và pha màu sơn tự động ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng chọn màu theo ý
 • Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-08-2016

  Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-08-2016

  MYKOLOR.ASISA xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá sơn MYKOLOR mới nhất cập nhật theo giá của nhà sản xuất áp dụng từ ngày 01/08/2016
 • Mykolor Thanh Hóa

  Mykolor Thanh Hóa

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Thanh Hóa với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Sơn Mykolor Ninh Bình

  Sơn Mykolor Ninh Bình

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Ninh Bình với giá hợp lý
 • Sơn Mykolor Hà Nam

  Sơn Mykolor Hà Nam

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nam với giá hợp lý
 • Sơn Mykolor Ninh Bình

  Sơn Mykolor Ninh Bình

  MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Ninh Bình với giá hợp lý
 • Mykolor Hà Nội

  Mykolor Hà Nội

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nội với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Hà Tây

  Mykolor Hà Tây

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Tây với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Lai Châu

  Mykolor Lai Châu

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Lai Châu với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Or...
 • Mykolor Điện Biên

  Mykolor Điện Biên

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Điện Biên với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Mykolor Sơn La

  Mykolor Sơn La

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Sơn La với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
 • Mykolor Thanh Hóa

  Mykolor Thanh Hóa

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Thanh Hóa với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4O...
 • Mykolor Quảng Bình

  Mykolor Quảng Bình

  MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Quảng Bình với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4...

Đại Lý

Sơn Mykolor Hà Nam

Sơn Mykolor Hà Nam

MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nam với giá hợp lý
Sơn Mykolor Ninh Bình

Sơn Mykolor Ninh Bình

MYKOLOR.ASIA cung cấp sản phẩm sơn MYKOLOR chính hãng cho khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Ninh Bình với giá hợp lý
Mykolor Hà Nội

Mykolor Hà Nội

MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Nội với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
Mykolor Hà Tây

Mykolor Hà Tây

MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Hà Tây với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Oran...
Mykolor Lai Châu

Mykolor Lai Châu

MYKOLOR.ASIA phân phối sơn MYKOLOR cho đại lý, khách hàng lẻ, chủ thầu xây dựng, dự án tại Lai Châu với giá hợp lý, hàng hóa chính hãng (nhập trực tiếp từ nhà sản xuất - Chi nhánh Miền Bắc Công ty 4Or...

Tin tức & Sự kiện

Sản phẩm cao cấp của sơn Mykolor

Sản phẩm cao cấp của sơn Mykolor

Với hai dòng sản phẩm sơn nước pha lê tuyết - Mykolor Platinum Snow và sơn nước khảm ngọc trai - Mykolor Platinum Twinke, ngôi nhà của bạn sẽ trở nên hợp thời và tràn đầy năng lượng.
Công ty 4Oranges

Công ty 4Oranges

Công ty 4 Oranges đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất sản xuất 100 triệu lít sơn và 60 ngàn tấn bột trét mỗi năm, kinh phí 14,5 triệu USD tại Khu Công Nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An
Sơn Mykolor

Sơn Mykolor

Sơn Mykolor với 1040 màu cùng hệ thống hơn 500 trung tâm tư vấn phối và pha màu sơn tự động ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng chọn màu theo ý

SẢN PHẨM

Chống thấm pha xi măng - Mykolor Water Seal

Chống thấm pha xi măng - Mykolor Water Seal

MYKOLOR WATER SEAL là chất chống thấm thể lỏng được cấu tạo hai dòng nhựa Acrylic và Styrene Acrylic. Khi kết hợp với xi măng tỷ lệ 1:1 theo khối lượng làm tăng khả năng chống thấm và khả năng bám dín...
Sơn trang trí cao cấp ánh kim - Mykolor Shimmer Look

Sơn trang trí cao cấp ánh kim - Mykolor Shimmer Look

MYKOLOR SHIMMER LOOK là loại sơn ánh kim, lấp lánh như xà cừ tạo nên vẻ đẹp lung linh, góp phần thể hiện phong cánh hiện đại, cực kỳ sang trọng
Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone

Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone

Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone là loại sơn gốc nước thế hệ mới cải tiến từ công thức sơn nước gốc dầu cao cấp trước đây
Sơn ngoại thất chùi rửa tối đa - Mykolor Semi Gloss Finish

Sơn ngoại thất chùi rửa tối đa - Mykolor Semi Gloss Finish

MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH là loại sơn có tính năng chùi rửa dễ dàng, màng sơn bóng mịn, màu sắc đẹp. Đem lại cho ngôi nhà của bạn luôn luôn mới, sơn cho độ phủ cao
Sơn ngoại thất siêu bóng - Mykolor Ultra Finish

Sơn ngoại thất siêu bóng - Mykolor Ultra Finish

MYKOLOR ULTRA FINISH là loại sơn được ứng dụng công nghệ Stain Master có khả năng chống bám bẩn và chống bám bụi tốt, thích ứng với trời mưa làm cho bề mặt sơn luôn luôn mới

SƠN LÓT

Sơn lót gốc dầu cao cấp - Mykolor Super Solvent Primer

Sơn lót gốc dầu cao cấp - Mykolor Super Solvent Primer

Được cấu tạo bởi thành phần chính là keo Acrylic Resin và các chất phụ gia đặc biệt .Có khả năng kháng kiềm,chống phấn,chống thấm nước,chống ố.Ngoài ra còn có tính năng đặc biệt là chống thấm ngược.
Sơn lót ngọc trai - Mykolor Platinum Undertop Twinkie

Sơn lót ngọc trai - Mykolor Platinum Undertop Twinkie

SƠN LÓT NGỌC TRAI MYKOLOR PLATINUM UNDERTOP TWINKIE (Sơn nền) là một sang tạo của Sơn trang trí kết hợp giữa những hoa văn màu độc đáo với những ánh lấp lánh ngọc trai.
Sơn lót sinh học nội thất - Mykolor Green Primer

Sơn lót sinh học nội thất - Mykolor Green Primer

MYKOLOR GREEN PRIMER là loại sơn lót nội thất thế hệ mới, được cấu tạo bởi keo Styrene Acrylic với hàm lượng V.O.C rất thấp. Sơn có mùi dễ chịu nên tạo sự thoải mái trong quá trình thi công
Sơn lót công nghệ cao trong suốt - Mykolor Nano Seal - Clear

Sơn lót công nghệ cao trong suốt - Mykolor Nano Seal - Clear

Sơn lót MYKOLOR NANO SEAL – CLEAR (trong suốt) là loại sơn lót mới đặc biệt. Cần sử dụng lớp sơn lót này trước khi thi công lớp sơn phủ MYKOLOR TOUCH NEWONE, giúp cho hệ thống sơn bền chắc tốt nhất v...
Sơn lót chống kiềm nội thất - Mykolor Akali Seal For Int

Sơn lót chống kiềm nội thất - Mykolor Akali Seal For Int

MYKOLOR ALKALI SEAL FOR INTERIOR là loại sơn lót dùng để sơn các bề mặt tường nội thất. Có khả năng kháng kiềm, kháng nấm mốc, đồng thời làm tăng độ bám dính, tăng độ bền màu cho lớp sơn hoàn thiện

SƠN PHỦ NỘI THẤT

Sơn nội thất không mùi - Mykolor Low Odor For Interior

Sơn nội thất không mùi - Mykolor Low Odor For Interior

SƠN MÙI TỰ NHIÊN NỘI THẤT - MYKOLOR TOUCH LOW ODOR là loại sơn mang tính đột phá mới, sử dụng nhựa Acrylic với hàm lượng V.O.C rất thấp, sơn có mùi dễ chịu
Sơn nội thất cao cấp - Mykolor Semi Gloss Finish For Interior

Sơn nội thất cao cấp - Mykolor Semi Gloss Finish For Interior

MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH là loại sơn có tính năng chùi rửa dễ dàng, màng sơn bóng mịn, màu sắc đẹp. Đem lại cho ngôi nhà của bạn luôn luôn mới, sơn cho độ phủ cao
Sơn khảm ngọc trai - Mykolor Platinum Twinkie

Sơn khảm ngọc trai - Mykolor Platinum Twinkie

SƠN KHẢM NGỌC TRAI MYKOLOR PLATINUM TWINKIE (Sơn phủ) là một sang tạo của Sơn trang trí kết hợp giữa những hoa văn màu độc đáo với những ánh lấp lánh ngọc trai.
Sơn pha lê tuyết - Mykolor Platinum Snow

Sơn pha lê tuyết - Mykolor Platinum Snow

Sơn Mykolor Pha Lê Tuyết - MYKOLOR PLATINUM SNOW là loại sản phẩm sơn trang trí tạo hoa văn cao cấp làm cho các bức tường sinh động với những hiệu ứng bóng tuyết.
Sơn nội thất cao cấp - Mykolor Ilka Finish For Interior

Sơn nội thất cao cấp - Mykolor Ilka Finish For Interior

MYKOLOR ILKA FINISH FOR INTERIOR là loại sơn được cấu tạo bởi thành phần chính là keo Styrene Acrylic, sơn có màu sắc phong phú, màng sơn mịn

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT

Chống thấm pha xi măng - Mykolor Water Seal

Chống thấm pha xi măng - Mykolor Water Seal

MYKOLOR WATER SEAL là chất chống thấm thể lỏng được cấu tạo hai dòng nhựa Acrylic và Styrene Acrylic. Khi kết hợp với xi măng tỷ lệ 1:1 theo khối lượng làm tăng khả năng chống thấm và khả năng bám dín...
Sơn trang trí cao cấp ánh kim - Mykolor Shimmer Look

Sơn trang trí cao cấp ánh kim - Mykolor Shimmer Look

MYKOLOR SHIMMER LOOK là loại sơn ánh kim, lấp lánh như xà cừ tạo nên vẻ đẹp lung linh, góp phần thể hiện phong cánh hiện đại, cực kỳ sang trọng
Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone

Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone

Sơn ngoại thất thế hệ mới - Mykolor touch Newone là loại sơn gốc nước thế hệ mới cải tiến từ công thức sơn nước gốc dầu cao cấp trước đây
Sơn ngoại thất chùi rửa tối đa - Mykolor Semi Gloss Finish

Sơn ngoại thất chùi rửa tối đa - Mykolor Semi Gloss Finish

MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH là loại sơn có tính năng chùi rửa dễ dàng, màng sơn bóng mịn, màu sắc đẹp. Đem lại cho ngôi nhà của bạn luôn luôn mới, sơn cho độ phủ cao
Sơn ngoại thất siêu bóng - Mykolor Ultra Finish

Sơn ngoại thất siêu bóng - Mykolor Ultra Finish

MYKOLOR ULTRA FINISH là loại sơn được ứng dụng công nghệ Stain Master có khả năng chống bám bẩn và chống bám bụi tốt, thích ứng với trời mưa làm cho bề mặt sơn luôn luôn mới

BỘT BẢ

Bột bả nội và ngoại thất - Mykolor Power Poder

Bột bả nội và ngoại thất - Mykolor Power Poder

BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI & NỘI THẤT dùng để trám, trét và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê tông. Loại này dễ sủ dụng kéo nhẹ tay nên trét được nhiều mét vuông hơn. Lớp bột trét làm tăng nét thẩm mỹ cho ...
Bột bả chống thấm - Mykolor Hi Filler Ext

Bột bả chống thấm - Mykolor Hi Filler Ext

BỘT TRÉT TƯỜNG CHỐNG THẤM - MYKOLOR HI-FILLER EXTERIOR dùng để lấp các lỗ hổng và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Loại này dễ sử dụng, dẻo, mịn, kéo nhẹ tay
Bột bả ngoại thất cao cấp - Mykolor Hi Filler Ext

Bột bả ngoại thất cao cấp - Mykolor Hi Filler Ext

BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP - MYKOLOR HI-FILLER EXTERIOR dùng để lấp các lỗ hổng và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê tông trước khi sơn lót. Loại này dễ sử dụng, dẻo, mịn, kéo nhẹ tay

BẢNG GIÁ

Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-08-2016

Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-08-2016

MYKOLOR.ASISA xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá sơn MYKOLOR mới nhất cập nhật theo giá của nhà sản xuất áp dụng từ ngày 01/08/2016
Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-01-2016

Bảng giá sơn Mykolor áp dụng từ ngày 01-01-2016

MYKOLOR.ASISA xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá sơn MYKOLOR mới nhất cập nhật theo giá của nhà sản xuất áp dụng từ ngày 01/01/2016
Bảng giá sơn Mykolor áp dụng ngày 01-09-2015

Bảng giá sơn Mykolor áp dụng ngày 01-09-2015

MYKOLOR.ASISA xin giới thiệu tới Quý khách hàng bảng giá sơn MYKOLOR mới nhất cập nhật theo giá của nhà sản xuất áp dụng từ ngày 01/09/2015

BỘ SƯU TẬP

Bộ sưu tập phối màu sơn Mykolor P2

Bộ sưu tập phối màu sơn Mykolor P2

Kolormax đã được tập đoàn Autech Software & Design (Australia) gia công, thiết kế, lập trình và đồng bộ hóa với hệ thống máy pha màu sơn tự động tại các Trung tâm phối và pha màu tự động của công ty 4...
Bộ sưu tập phối màu sơn Mykolor P1

Bộ sưu tập phối màu sơn Mykolor P1

Kolormax là phần mềm phối màu chuyên nghiệp của Công ty 4 Oranges, được thiết kế chuyên biệt cho các Kiến Trúc Sư, các đơn vị tư vấn - thiết kế, các nhà thầu và các trung tâm tư vấn phối và pha màu sơ...

BẢNG MÀU

Bảng màu sơn nội thất Mykolor Ilka Finish

Bảng màu sơn nội thất Mykolor Ilka Finish

MYKOLOR ILKA FINISH FOR INTERIOR là loại sơn được cấu tạo bởi thành phần chính là keo Styrene Acrylic, sơn có màu sắc phong phú, màng sơn mịn
Bảng màu sơn ngoại thất SemiGloss Finish

Bảng màu sơn ngoại thất SemiGloss Finish

MYKOLOR SEMIGLOSS FINISH là loại sơn có tính năng chùi rửa dễ dàng, màng sơn bóng mịn, màu sắc đẹp. Đem lại cho ngôi nhà của bạn luôn luôn mới, sơn cho độ phủ cao
Bảng màu sơn Mykolor Ultral Finish

Bảng màu sơn Mykolor Ultral Finish

Mykolor Ultral Finish có tính năng chống thấm, chùi rửa tối đa, cho màng sơn bóng sáng, màu sắc bền đẹp. Bảo vệ bề mặt tường ngoại thất.